معماران هورنو

به زودی در دانشگاه مجازی هورنو، شما می توانید اطلاعاتی در زمینه های مختلف رشته معماری از جمله آموزش  نرم افزارهای تخصصی مانند اتوکد، تری دی استودیو مکس، وی-ری،رویت، راینو، گرس هاپ، فتوشاپ و همچنین در ارتباط با ضوابط معماری نظام مهندسی کسب نمایید.